Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση-πρόσκληση για ανταλλαγή γνώσεων γύρω από την επιβίωση-διαβίωση.

Ο αστικός οργανισμός «Ακάδημος ΑΜΚ» ενδιαφέρεται να προσεγγίσει το ευρύ κοινό με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και ικανοτήτων  των μελών του στο θέμα της επιβίωσης σε έκτακτες συνθήκες πολέμου, φυσικών καταστροφών, σεισμών κ.λ.π. με ορίζοντα την τελειοποίηση της γνώσης γύρω από την επιβίωση επί μακρού διαστήματος ίσως και πολλών ετών. 

Τα μέλη μας έχοντας πείρα από καταστάσεις ακραίων συνθηκών επιβίωσης-διαβίωσης επιθυμούν την ανάπτυξη και διάδοση των παραδοσιακών και αρχέγονων μεθόδων επιβίωσης-διαβίωσης όπως αυτές έχουν αποκτηθεί υπό μορφή πείρας στο ανθρώπινο είδος ανά τους αιώνες.


Ο άξονας που θα κινηθούν οι συζητήσεις δεν θα είναι υπό μορφήν «επιβίωση στην φύση για μια εβδομάδα» ούτε θα ακολουθούν τις μεθόδους κάποιου εγχειριδίου αλλά θα επιχειρούν να αναδείξουν και να διαδώσουν τα βιώματα και τις γνώσεις που απόκτησαν τα μέλη του σε συνθήκες ρεαλιστικής επιβίωσης και επί σειρά ετών ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της δια βίου επιβίωσης.

Οι θεματικές ενότητες των συζητήσεων θα είναι 4:

α)Εναλλακτικά παραδοσιακά όπλα και η χρήση τους στην επιβίωση 
Παραδοσιακά τόξα (απλά και σταυρωτά), βέλη, μαχαίρι, πολεμικές τέχνες, εναλλακτικές τεχνικές, αυτοσχέδια όπλα και εργαλεία επιβίωσης, κυνήγι.

β)Βοτανολογία και η χρήση της στην επιβίωση ως τροφή και ως θεραπευτική μέθοδος.
Βρώσιμα φυτά, δηλητηριώδη φυτά, θεραπευτικές ικανότητες των βοτάνων, φυσικά παραδοσιακά προϊόντα και η παραγωγή τους, ανεύρεση καρπών, πρωτόγονες καλλιεργητικές μέθοδοι, συντήρηση και αποθήκευση τροφής επί μακρού.    

γ)Σπηλαιολογία-γεωλογία .
Τα σπήλαια ως μέσο επιβίωσης και οι κίνδυνοι που περικλείουν. Γεωλογικές γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές σπηλαιολογίας, επιβίωση σε αρχαίες γαλαρίες-σπήλαια.


δ)Επιβίωση  στην θάλασσα και επιβίωση με θαλάσσιους πόρους. 
Καταδύσεις, ψάρεμα, αλάτι, όστρακα, συντήρηση.

Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν σε ιδιόκτητο χώρο και θα απαιτηθούν εξορμήσεις στην ύπαιθρο. Όσοι από το ευρύ κοινό ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μια πρώτη συζήτηση γνωριμίας με τον «Ακάδημο ΑΜΚ» και τα μέλη του, μπορούν να έρθουν σε επαφή  στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο varkarisnews@gmail.com ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 

Ελάχιστη απαίτηση για την συμμετοχή κάποιου στον «Ακάδημο ΑΜΚ» και ως εκ τούτου και τις συζητήσεις των μελών του, βάσει καταστατικού, είναι να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην συμμετέχει σε τεκτονικές ή παρεμφερείς οργανώσεις και να μην έχει ανατρεπτικές τάσεις προς την πίστη και την πατρίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου